Algemeen

Care For Seats (hierna "fitnesstoestellenbekleden.nl") besteedt constante zorg en aandacht aan de samenstelling van haar websites om de informatie daarop correct en up-to-date te houden. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die op deze websites wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist en/of niet up-to-date is. Care For Seats is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de informatie op de websites die niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is.

Woord- en beeldmerken

Alle woord- en beeldmerken op deze internetsite zijn eigendom van Care For Seats tenzij anders aangegeven. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Care For Seats is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken. Elk gebruik dat niet geoorloofd is wordt beschouwd als merkinbreuk en kan met alle mogelijke juridische middelen worden bestreden.

Auteursrechten

Op alle websites van Care For Seats is het auteursrecht van toepassing. Gebruik van informatie van (delen van) de webpagina's zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Care For Seats , inclusief het zogeheten doorlinken naar websites van derden, is niet toegestaan. Elke vorm van ongeoorloofd gebruik van de webpagina's van Care For Seats wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht en kan met alle juridische middelen worden bestreden.